Tin Y Tế

Sức khỏe dân số cao hơn có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ tử vong CVD thấp hơn – KTYK

Theo các nhà nghiên cứu, sức khỏe dân số là “một thước đo toàn diện và có giá trị bao gồm việc có một sự nghiệp thành công trong cuộc sống, các mối quan hệ xã hội, an ninh tài chính, mối quan hệ với cộng đồng và sức khỏe thể chất tốt”.

Nghiên cứu cắt ngang lấy dữ liệu từ Chỉ số Sức khỏe và Hạnh phúc Quốc gia Gallup (WBI)—một công cụ khảo sát hỏi người Mỹ về năm yếu tố hạnh phúc của họ (sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội, an ninh tài chính, mối quan hệ với cộng đồng và Sức khoẻ thể chất). Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu khảo sát từ 514.971 người trên 3.228 quận của Hoa Kỳ được thu thập từ năm 2015 đến 2017.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích những phát hiện đó liên quan đến tỷ lệ tử vong CVD cấp quận từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)2 Atlas bệnh tim và đột quỵ3.

Các nhà nghiên cứu đã tính đến các yếu tố cấu trúc và sức khỏe có thể ảnh hưởng đến rủi ro tử vong do bệnh tim mạch—chẳng hạn như bất bình đẳng thu nhập, giáo dục, thất nghiệp và các bệnh khác như tiểu đường và tăng huyết áp—để đo lường chính xác tầm quan trọng của sức khỏe dân số.

Sau khi phân tích các con số, họ phát hiện ra rằng các ca tử vong do bệnh tim mạch đã giảm từ mức trung bình 499,7 ca tử vong trên 100.000 người xuống còn 438,6 ca tử vong trên 100.000 người ở các quận có mức độ hạnh phúc tự báo cáo cao nhất. Nghiên cứu cho biết tỷ lệ đột quỵ, suy tim, bệnh mạch vành, đau tim và tất cả các trường hợp tử vong do bệnh tim đều giảm khi mức độ hạnh phúc của dân số tăng lên.

Nguồn bài viết : https://www.mindbodygreen.com/articles/higher-population-well-being-strongly-linked-with-lower-cvd-death

/* ]]> */