Tin Y Tế

Sở Y tế Hà Nội công bố đầu mối xử lý kiến nghị về hành vi phiền hà – KTYK

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp nhận các nội dung phản ánh kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hiện hành do hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức của Sở, như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; hành vi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ, chính xác về thủ tục hành chính; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở cũng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về sự không phù hợp với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; tiếp nhận góp ý, đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị hoặc sáng kiến ban hành quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống người dân…

Đại diện các đơn vị, cá nhân có thể gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản, điện thoại hoặc bằng phiếu lấy ý kiến thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và thông báo rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc thư điện tử khi cần liên hệ). Thời gian xử lý tùy thuộc vào sự phức tạp của từng phản ánh, kiến nghị cụ thể.

Sở Y tế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại trụ sở làm việc: 4 Sơn Tây, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội; số ĐT: 02439985768; email: vanthu_soyte@hanoi.gov.vn.

Nguồn bài viết : https://thanhnien.vn/so-y-te-ha-noi-cong-bo-dau-moi-xu-ly-kien-nghi-ve-hanh-vi-phien-ha-185230903162706985.htm

/* ]]> */