Tin Y Tế

Nghiên cứu mới về lý do tại sao thuốc chống trầm cảm không hiệu quả với mọi người – KTYK

Nghiên cứu mới do Standford Medicine đứng đầu được công bố trên Mạng JAMA1 gợi ý rằng một “kiểu sinh học nhận thức” nhất định của bệnh trầm cảm có thể phản ứng kém với thuốc chống trầm cảm tiêu chuẩn.

Chờ đã: Kiểu sinh học là gì? Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, một kiểu sinh học đề cập đến một nhóm các cá nhân có cấu trúc di truyền tương tự nhau. Trong trường hợp này, biotype đề cập đến những người có chung mô hình tế bào thần kinh khi học và xử lý thông tin cũng như điều chỉnh tâm trạng.

Nghiên cứu tập trung vào những người có kiểu sinh học nhận thức khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch trước, duy trì sự tập trung và thực hiện khả năng tự kiểm soát (như được thể hiện qua các bản quét hình ảnh não đo lường hoạt động ở một số vùng não nhất định). Các triệu chứng điển hình của trầm cảm, bao gồm rắc rối với chức năng điều hành, ra quyết định, trí nhớ, sự tập trung và khả năng kìm nén cảm xúc tiêu cực để có hành vi tích cực, đều rõ ràng hơn trong kiểu sinh học nhận thức này.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã lấy 1.008 người trưởng thành mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng chưa được xác định trước đó và chỉ định ngẫu nhiên cho mỗi người một trong ba loại thuốc chống trầm cảm phổ biến: escitalopram (còn được gọi là Lexapro), sertraline (Zoloft) và venlafaxine-XR (Effexor). Tổng cộng có 712 người tham gia đã hoàn thành đơn thuốc trong 8 tuần.

Cả trước và sau khi điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, các triệu chứng trầm cảm của người tham gia được đo bằng hai cuộc khảo sát (một cuộc khảo sát do bác sĩ lâm sàng thực hiện và cuộc khảo sát còn lại do chính họ báo cáo) và một cuộc đánh giá nhận thức.

Trong đánh giá này, những người tham gia đã hoàn thành một loạt nhiệm vụ nhận thức để đo lường những thứ như trí nhớ, tốc độ quyết định và khoảng chú ý trong khi fMRI theo dõi hoạt động thần kinh của họ.

Nguồn bài viết : https://www.mindbodygreen.com/articles/cognitive-biotype-of-depression-antidepressants

/* ]]> */